İnsan Kaynakları Politikası

En önemli başarı anahtarımız insandır...

Salı Pazarı Jestpa Gıda insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Sürekli gelişime açık şeffaf bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır.

İnsan Kaynakları, Jestpa Gıda’nın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarı odaklı çalışan , çağdaş İnsan Kaynakları İşleyişi'ni yürütür.

Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar

Salı Pazarı Jestpa Gıda da her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Salı Pazarı , hem tüm departman ve bölümlerdeki atanacak tüm çalışan personelini ve yöneticilerini de kendi içinden yetiştirmeye özen gösterir.

Kariyer Fırsatları Programı

Bünyesindeki açık pozisyon atamaları için önceliği, iç kaynaklara yani Salı Pazarı çalışanlarına verilir.Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi mail yolu ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almak zorunda kalmadan kendileri başvuru yapabilirler. Kriterlere uyan adaylar yöneticilerini bilgilendirirler ve göreve seçim sürecine davet edilirler.

Jestpa Gıda Salı PAZARI Marketleri,sektördeki başarısının ardındaki en önemli unsurun işinde uzman insan kaynağı olduğuna inanarak, çalışanlarının yeterlilik ve becerilerini artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürmeye devam etmektedir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

  • Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

  • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek,

  • Sosyal Sorumluk projeleri üreterek,çalışanları ile birlikte bu projeleri en etkin şekilde yürüterek,uygulanmasını sağlamak

Açık Pozisyonlar

Salıpazarı, ekibine katılmak için yapılan başvuruları açık pozisyonlar üzerinden almaktadır.

Dilerseniz iş başvurularınızı için cv'nizi ve iletişim bilgilerinizi ik@jestpa.com.tr  adresinden de ulaştırabilirsiniz.


Tüm hakları saklıdır Jestpa Şirketler Grubu
Site Creation & Technology by Kariyer Medya Digital Solutions